Proiectare

Proiectarea este un proces cheie în orice industrie, iar în cazul nostru de ea depinde nu doar functionalitatea produsului ci și obținerea unei soluții eficiente și prin urmare a unui raport preț - calitate competitiv.

Dotarea Atelierului de Proiectare/Machetare cu echipamente hardware performanțe, software dedicat industriei noastre și cu un utilaj Sample Maker ne permite ca încă din faza de proiectare sa putem oferi clientului macheta reala ale produsului, macheta ce poate fi testata. Rezultatele obținute în urma testării produsului propus ne oferă feedback-ul necesar pentru a rafina eventual soluția și a obține astfel cel mai bun produs pentru client.

Odată ce soluția propusa este aprobata de Client, Atelierul de Proiectare transmite mai departe datele proiectului spre faza de pregatire a producției (tooling-ul pentru procesul de die making), faza ce se executa in the house cu ajutorul unor tehnologii moderne (echipamente de tăiere cu laser, procesor de cutite pentru stante, taietor cauciuc extractor). Toate aceste procese desfasurandu-se în interiorul companiei noastre ne oferă avantajul unor timpi reduși de pregatire a producției, a unor costuri fixe reduse și deci a unui răspuns performant din toate punctele de vedere pentru clientul nostru.